Assurance for the Equilibrium

May22

europe flag google guardian

the article in romanian 

#FutureOfEurope

If, in the country, things go wrong because some of the laws are wrong, other important laws do not exist, the Constitution needs to be revised and updated, because the majority of those who have to lead the country are people who do not have the competence to lead, are people who pursue the personal interests 95%, remaining only 5% for the interest for citizens and because there is too much populism.

Then, the laws and the EuropeanUnion measures must have the role to create a balance! These must be seen as landmarks. Once these measures have been implemented, they must produce results. Results that need to be communicated effectively in order that information can reach citizens at all levels; to give hope, trust, and to develop European sentiment. I see that this is the main benefit that should be for the EU membership; A sort of assurance for balance!

And the mechanisms for the European framework, to work; to ensue that the call to the assurance for the balance is efficient, cost effective and assumed by the parties; and to produce mutual benefits.Including the use of the European Funds, if these can be customized on the specifics of the country, this personalization must be effective, efficient, with no bureaucracy. This benefit of the EU membership must be applied at the macro level; now, every person can benefit from EU membership, but they have to get to the sources of information and to know about the existence of certain laws, projects, useful programs; the chances of success at the individual level are very low; being time-consuming, costly and difficult; because in the first place you have to change mentalities and to prove that in certain situations, you have to take precedence over EU laws, if they are for the benefit of the citizen and if they are logical.

What are the chances of those who do not vote for the lack of the ability to lead? In fact, 90% of them understand to be Europeans; What to do? To leave the country? The chances for my professional activity for example, at the level of  the professional education and knowledge I have,  to find a job, are very low! Those who left the country have gone as a “workforce” and the need for “workforce” has become a reality into the country as well. The chance is an evolution of the society; I believe that the EU must facilitate the chances of talents, knowledge, professionals, innovators, game changers across the EU, at least as much as the “workforce”

The EU must be seen from the above; like an entire, that in order to be prosperous and energetic, every part of the whole must work; The EU should be seen as a mother who must go further with her children. As a map showing in real time and at the same time, the situation of each country, according to relevant criteria: economic, social, leadership, sustainability, GlobalGoals and Climate Change. Where the situation needs support, it must be given by the EU and each side to see real benefits and the EU to go  forward, like an entire; with an European collective thinking; for which there is a need for sustainability education and GlobalGoals, in the idea of ​​community, education for a national and European sentiment.

@andrahearty3

#CitizenDialogue

posted under innovative concepts, projects, solutions | Comments Off on Assurance for the Equilibrium

Asigurare pentru Echilibru

May22

the article in english

europe flag google guardian#FutureOfEurope

Daca lucrurile nu merg bine in tara pentru ca o parte dintre legi sunt gresite, altele importante nu exista, Constitutia trebuie revizuita si updatata, pentru ca la conducerea tarii sunt persoane care nu au competente sa conduca, sunt persoane care urmaresc interese personale 95% ramanand doar 5% pentru interesul cetatenilor si pentru ca este mult prea mult populism

Atunci, legile, masurile EuropeanUnion trebuie sa aiba un rol de echilibru! Acestea trebuie sa fie vazute ca si repere. Odata aplicate aceste masuri, acestea trebuie sa produca rezultate. Rezultate care trebuie comunicate eficient astfel incat, informatia sa ajunga la cetateni, la toate nivelele; pentru a da speranta, incredere si pentru a dezvolta sentimentul european.

Acesta vad eu ca este principalul beneficiu care ar trebui sa fie pentru apartenenta la EU; Un fel de asigurare pentru echilibru!

Iar mecanismele de ~prindere~ la framework ul european sa functioneze; astfel incat apelarea la aceasta ~asigurare pentru echilibru~ sa fie eficienta, cost efective si asumata de catre parti; si sa produca beneficii mutuale.

Inclusiv apelarea la Fondurile Europene, daca se admite personalizarea pe specificul tarii, aceasta personalizare trebuie sa fie inspre eficienta, eficacitate, cu cat mai putina birocratie.

Acest beneficiu de apartenenta la EU trebuie insa aplicat in masa ; la un nivel macro; acum, fiecare individ poate sa beneficieze de apartenenta la EU, dar trebuie sa ajunga la sursele de informare si sa stie despre existenta anumitor legi, proiecte, programe utile; sansele de reusita la nivel individual sunt foarte reduse; fiind vorba despre incercari care iau timp, costisitoare si anevoioase; pentru ca in primul rand trebuie sa schimbi mentalitati si sa demonstrezi ca in anumite situatii, trebuie sa primeze legile EU, daca acestea sunt in folosul cetateanului si daca sunt logice.

Care sunt sansele celor care nu voteaza lispa capacitatii de a conduce? Care de fapt sunt cei care in proportie de 90% inteleg sa fie europeni; Ce sa faca? Sa plece din tara? Sansele ca acestia sa profeseze la nivelul lor de pregatire si cunostiinte sunt foarte mici!

Cei care au plecat din tara au plecat ca si „forta de munca” iar nevoia de „forta de munca” a devenit o realitate si in tara.

Sansa este o evolutie a societatii; Cred ca EU trebuie sa faciliteze sanse pentru talente, knowledge, profesionisti, inovatori, game changeri, in intreaga EU, cel putin la fel de mult ca si „forta de munca”

EU trebuie privita de mai de sus; ca pe un intreg, care pentru a fi prosper si cu energie, trebuie ca fiecare parte a intregului sa functioneze; EU trebuie privita ca pe o mama care trebuie sa mearga mai departe cu copiii ei. Ca pe o harta care arata in timp real si in acelasi timp situatia fiecarei tari in functie de criterii relevante: economic, social, leadership, sustenabilitate, GlobalGoals si Climate Change.

Acolo unde situatia are nevoie de sprijin, acesta trebuie acordat de catre EU, astfel incat fiecare parte sa vada beneficii reale iar EU sa mearga inainte, ca un intreg; cu o gandire colectiva europeana; pentru care este nevoie de educatie in sustenabilitate si GlobalGoals, in  ideea de comunitate, de educatie pentru un sentiment national si european.

@andrahearty3

posted under innovative concepts, projects, solutions | Comments Off on Asigurare pentru Echilibru

Declaratia de la Sibiu, 10 Mai 2019

May13

the article in english

sibiu_summit (2)Descrierea cadrului pentru „Declaratia de la Sibiu”, 10 Mai 2019, document istoric important pentru Romania, pentru viitorul European si pentru rolul Europei pe plan Global 

Oricum, pentru prima data, dat fiind cadrul, Romania intra pe directia Sustenabilitate si combatere Climate Change cu nevoia constientizarii importantei acestei directii.

 •  10 May 2019, o zi foarte  importanta pentru Romania, un punct culminant, chiar daca aproape singular pana acum ca si importanta al prestantei si pozitiei Romaniei intre tarile Europene, de cand a inceput perioada in care Romania detine pentru 6 luni Presedentia Consiliului Europei: 1 Ianuarie 2019~ 30 Iunie 2019
 • Prioritatile Presedentiei Romaniei la Consiliul Europei: coeziune, valori europene, unitate, egalitate, convergenta

Cele 4 capitole importante de discutii: Uniunea Europeana a convergentei, Uniunea Europeana in siguranta, Uniunea Europeana, puternic partener global, Uniunea Europeana a valorilor comune

Romania, detinand pentru prima data Presedentia Consiliului Europei a organizat pe data de 10 Mai, chiar de ziua Europei, Summitul #FutureofEurope de la Sibiu, un eveniment foarte important  pentru Romania si pentru intreaga Europa. Aici se semneaza „Declaratia de la Sibiu” un document istoric important pentru viitorul European si pentru rolul Europei pe plan Global.

A Tweet Presentation on Twitter

 

Declaratia de la Sibiu

„Recunoaștem că avem responsabilitatea, ca lideri, de a face Uniunea noastră mai puternică și de a ne crea un viitor mai bun, recunoscând totodată perspectiva europeană a altor state europene. De aceea, convenim astăzi în unanimitate asupra a zece angajamente care ne vor ajuta să ne ridicăm la înălțimea acestei responsabilități:

 • Vom apăra o singură Europă– de la est la vest și de la nord la sud. În urmă cu treizeci de ani, milioane de oameni s-au luptat pentru unitate și pentru a fi liberi și au doborât Cortina de fier care a împărțit Europa în două timp de mai multe decenii. Nu vom lăsa loc de diviziuni care vin în contra interesului nostru colectiv.
 • Vom rămâne uniți, la bine și la greu. Vom da dovadă de solidaritate în vremuri dificile și vom sta întotdeauna alături unii de ceilalți. Putem să ne exprimăm și ne vom exprima la unison.
 • Vom căuta întotdeauna soluții comune, ascultându-ne unii pe ceilalți într-un spirit de înțelegere și respect.
 • Vom continua să protejăm modul nostru de viață, democrația și statul de drept. Drepturile inalienabile și libertățile fundamentale ale tuturor cetățenilor europeni au fost dobândite cu mari greutăți și le vom prețui întotdeauna cum se cuvine. Vom apăra valorile și principiile noastre comune consacrate în tratate.
 • Vom obține rezultate acolo unde contează cel mai mult. Europa va continua să fie un actor important în chestiunile importante. Vom continua să acordăm atenție preocupărilor și speranțelor tuturor cetățenilor europeni, aducând Uniunea mai aproape de cetățenii noștri, și vom acționa ca atare, cu ambiție și hotărâre.
 • Vom respecta întotdeauna principiul echității, nu doar pe piața muncii, ci și în serviciile sociale, în economie sau în transformarea digitală. Vom reduce într-o mai mare măsură diferențele dintre noi și îi vom ajuta întotdeauna pe cei mai vulnerabili din Europa, punând oamenii pe primul loc, și nu politica.
 • Ne vom înzestra cu mijloacele potrivite ambițiilor pe care le avem. Vom oferi Uniunii mijloacele necesare pentru a-și realiza obiectivele și a-și duce la îndeplinire politicile.
 • Vom proteja viitorul următoarelor generații de europeni. Vom investi în tineri și vom construi o Uniune pregătită pentru viitor, capabilă să reziste celor mai presante provocări ale secolului XXI.
 • Ne vom proteja cetățeniiși le vom oferi siguranță investind în puterea pașnică și în puterea coercitivă și colaborând cu partenerii noștri internaționali.
 • Europa va fi un lider mondial responsabil. Provocările cu care ne confruntăm astăzi ne afectează pe noi toți. Vom continua să colaborăm cu partenerii noștri la nivel internațional pentru a menține și a dezvolta ordinea internațională bazată pe norme, pentru a valorifica pe deplin noile oportunități comerciale și pentru a aborda împreună probleme globale, cum ar fi conservarea mediului și combaterea schimbărilor climatice.

Deciziile pe care le luăm vor urma spiritul și litera acestor zece angajamente. Uniunea de astăzi este mai puternică decât cea de ieri și dorim să continuăm să o facem tot mai puternică pentru ziua de mâine. Acesta este angajamentul nostru pentru generațiile viitoare. Acesta este spiritul de la Sibiu și spiritul unei noi Uniuni în 27 pregătită să își îmbrățișeze viitorul ca un corp unitar.”

posted under Reviews | Comments Off on Declaratia de la Sibiu, 10 Mai 2019

How to make a burned light bulb to light again?

December30

the article in romanian

Using a few super ingredients: Sustainability, Hope, Creativity, Idea Genesis

VID_20190105_023158_Moment

The example, representing this experience, has an important advantage because, it’s about Christmas, with all its magical energy, these days full of meanings, sentiments and gifts can fill our lives with.

But, I think that we can make concrete anytime these kind of magical results, whether it’s about time spent with the children, whether it’s about business solutions for miscellaneous problems or for situations that are not evolving, whether it’s about solutions for macroeconomical and social challenges. Through concentration on the results that we want, sustainable thinking and through soul involvement in what we do.

The initial question was:

How to give simply, Christmas Magical Value to the Sustainability notion?

I found the answer Looking around, Thinking Sustainable, Feeling the Christmas Energy.

A light bulb is burned! If it’s turned, looks like a Christmas globe! And painted, it really can become a Christmas globe!

I asked my daughter to draw this idea and a cool painting came out, that I called: The Conceptualization of a Sustainable Idea

IMG_20181118_143441 (3)

When I saw the drawing, I said, this certainly can become a super gift, and I transformed it in many Greeting Cards!!!

image4 (2)

Magic Light that makes a burned light bulb, to light again

VID_20190105_023221_Moment

 

posted under moments | Comments Off on How to make a burned light bulb to light again?

Cum poti sa faci un bec ars sa lumineze din nou?

December30

the article in English

Folosind cateva ingrediente teribile: Sustenabilitate, Speranta, Creativitate, Geneza de Idei

VID_20190105_023158_MomentExemplul, reprezentand aceasta experienta, are un avantaj important deoarece, este vorba despre Craciun, cu toata energia magica cu care aceste zile pline de intelesuri,  sentimente si cadouri pot sa ne umple viata.

Dar, cred ca putem sa concretizam oricand astfel de rezultate magice, fie ca este vorba despre timp petrecut cu copiii, fie ca este vorba despre solutii de business pentru diverse probleme sau pentru situatii care nu evolueaza, fie ca este vorba despre solutii la challengeuri macroeconomice si sociale.

Prin concentrare pe rezultatele pe care le dorim, gandire sustenabila si prin implicarea cu suflet in ceea ce facem.

Intrebarea initiala a fost:

Cum sa dau simplu, Valoare Magica de Craciun, notiunii de Sustenabilitate?

Am gasit raspunsul Privind in jur, Gandind Sustenabil, Simtind Energia Craciunului.

Un bec se arde! Daca e intors  invers arata ca un glob de Craciun! Iar pictat, chiar poate sa devina un glob de Craciun!

Am rugat-o pe fiica mea sa deseneze aceasta idee si a iesit un desen cool pe care l-am numit: Conceptualizarea unei Idei de Sustenabilitate

IMG_20181118_143441 (3)

Cand am vazut desenul, am zis ca acesta, cu siguranta, poate sa devina un super cadou, asa ca l-am transformat in mai multe felicitari!!!

image4 (2)

Lumina Magica care face ca un bec ars sa lumineze

 

VID_20190105_023221_Moment

 

posted under moments | Comments Off on Cum poti sa faci un bec ars sa lumineze din nou?

The system, similar to a cube

June27

 

the article in romanian

to see all the article in this blog, click Lifestyle in the main menu 

cub2Than, when in a person’s life, in the society, in the world, the things are tangled, very tangled, that it seems to be no way to untangle them; it seems that, as much as you want to untangle them, during you „ play” how good you can in the game of life, as much as they become more tangled.

Actually, there are solutions!!

*Some people, had the discernment to learn the solving from others and they are applying them with results

*Other people, are using their intuition

I’ve learnt at the Faculty of Cybernetics that, the system represents a connection of elements that must function with efficiency and efficacy together, being needed to be in link with other systems, to form dynamical networks, etc

From life, I’ve recently understood that the system can be compared with an Rubik Cube

The solve of the problems, of the situations, no matter how tough they are, can be done, but only if the ~cube~ is unblocked!

When the ~cube~, respectively, a system, is blocked, to unblock it, is the priority,

In order to start to move and to permit a systemical, cybernetical evolution, for a better future and for a better world!! #MakeABetterWorld

*One of my recent experiences from my life, that is the base of the conclusion above mentioned

Interference with the juridical system in Romania

 1. I received the Court Decision regarding the Unblocking, being unfavorable
 2. I’ve asked the unblocking of my bank accounts, of my financial and fiscal life, consequently in professional life
 3. The banking accounts blocked from 5 years ago for taxes for 2 cars
 4. Cars that couldn’t been sold because at that moment, the fees for the car registration on sell, have been much more higher than the cars prices
 5. I’ve sold the cars, I’ve paid the fees but it rested an amount, that I didn’t know about! I’ve verified and I’ve demonstrated that this amount has been paid!
 6. The bank accounts remained blocked, with with notifications sent to the companies where I had shares
 7. They told that the unblocking can be done only with a Court Decision
 8. I had to request in Court the bank accounts unblocking, bringing all the argues and demonstration
 9. The Court decision in unfavorable with the reason of lateness and like any court decisions, it gives 10 days for appeal, even the envelope with the decision arrived one month later!
 10. Anyone who is reading the court decision, is reading fear

Immediate conclusions that can sustain a change in approaching the profession

#MakeAChange #MakeABetter World

The judges are named to make Justice, to analyse the cases in their uniqueness and to give correct verdicts applying the law!

They are saying they are applying the law, and put everyone and all the cases, on the same pot!

In order the law to be applied, is not necessary that, a person to ask his/her rights in justice and to open process! The law, need to be respected and applied! Therefore, the laws have to exist and to be correct!

For knowing the law, there are lawyers that can help to defense of rights, consultants or you can apply for a newsletter!

The judges, those that it seems that have to know the law, those that have the big responsibility, like people destinies, they need first of all:

1. Logic

2. Conscience

3. Attitude „customer oriented” like in marketing~ because people are their clients

#MakeAChange for #PeopleHappinessLevel , for #Sustainability, to #MakeABetterWorld

 

posted under Hearty Concept english | Comments Off on The system, similar to a cube

Sistemul este ca un cub

June27

the article in english

pentru a vedea toate articolele din blog, click butonul Lifestyle 

cub2Atunci cand in viata unui om, in societate, in lume, lucrurile sunt incurcate, atat de incurcate incat pare ca nu exista cale sa „ le dai de capat”; pare ca, cu cat vrei sa le descurci in timp ce „joci” cat poti de bine in jocul vietii, cu atat se incurca mai tare.

De fapt exista solutii!!

*Unii au avut discernamant sa le invete de la altii si le aplica cu rezultate

*Altii isi folosesc intuitia

Am invatat la Facultatea de Cibernetica ca sistemul reprezinta o conexiune de elemente care trebuie sa functioneze cu eficienta si eficacitate impreuna, fiind nevoie sa fie in legatura cu alte sisteme pentru a forma retele dinamice, etc

In viata, recent am inteles ca sistemul poate fi comparat cu un Cub Rubik

Rezolvarea problemelor, a situatiilor oricat de incalcite ar fi, se poate realiza, dar doar daca ~cubul~ este deblocat!

Cand ~cubul~, respectiv un sistem, este blocat, deblocarea lui este prioritatea,

Astfel incat sa inceapa sa se miste si sa permita o evolutie sistemica, cibernetica, pentru un viitor mai bun si o lume mai buna!! #MakeABetterWorld

*Una dintre experientele recente din viata mea, care sta la baza concluziei de mai sus

In legatura cu sistemul juridic din Romania

 1. Am primit Hotararea Judecatoreasca pentru Deblocare, ca fiind NEFAVORABILA
 2. Am solicitat DEBLOCAREA conturilor si a vietii financiare, fiscale si cu urmare in viata profesionala
 3. Conturi blocate de 5 ani pentru taxte pe 2 masini
 4. Masini care nu se puteau vinde pentru ca la acel moment taxele de inmatriculare la vanzare erau mai mari decat pretul masinii
 5. Am vandut masinile, am achitat taxele dar a ramas o ramasita de 3.193,2 lei +penalitati despre care nu stiam! AM verificat si am demonstrat, dovedit ca aceasta suma a fost achitata!
 6. Conturile au ramas blocate, cu instiintari trimise la firmele in care am avut actiuni
 7. Au spus ca deblocarea se face numai cu Hotarare Judecatoreasca
 8. A trebuit sa solicit in Instanta deblocarea, m-am reprezentat singura, am adus toate argumentele si demonstratiile
 9. Hotararea judecatoreasca respinge Cererea mea pe motivul Tardividatii si ca orice Hotarare Judecatoreasca, lasa drept de contestatie 10 zile chiar daca plicul ajunge dupa o luna! Cu toate astea, doar nebun sa fii sa continui in acelasi mod!
 10. Oricine citeste Hotararea judecatoreasca citeste FRICA

Concluzii imediate care pot sa sprijine o schimbare de abordare a profesiei

#MakeAChange #MakeABetter World

Judecatorii sunt pusi in post sa faca DREPTATE, sa analizeze cazurile in UNICITATEA lor si sa dea verdicte CORECTE aplicand LEGEA!

Ei zic ca aplica LEGEA si ii baga pe toti oamenii si toate „cauzele”, in aceeasi OALA!

Pentru ca LEGEA sa fie aplicata, nu  trebuie ca un om sa isi ceara DREPTURILE in justitie si sa deschida PROCESE! LEGEA trebuie respectata si APLICATA de tot POPORUL! De aceea trebuie sa EXISTE si sa fie CORECTA!

Pentru a cunoaste LEGEA, exista avocati care pot sa te ajute si sa iti aperi dreptatea, consultanti sau te inscrii la newsletter!

Judecatorii, cei care se presupune ca cunosc LEGEA, cei care au marea responsabilitate si anume DESTINELE OAMENILOR, au nevoie IN PRIMUL RAND de:

 1. LOGICA
 2. CONSTIINTA
 3. ATITUDINE „customer oriented” ca si in marketing! Pentru ca oamenii sunt CLIENTII lor, sunt cei care le platesc SALARIILE!

#MakeAChange for #PeopleHappinessLevel , for #Sustainability, to #MakeABetterWorld

 

posted under Hearty Concept | Comments Off on Sistemul este ca un cub

#LoveForNature? Responsabilitate? Sustenabilitate? Nevoie de bani? Toate la un loc!

February2

the article in english 

pentru a vedea toate articolele din blog, click butonul Lifestyle

IMG_29922IMG_1269 2Image-1Folosind toate activele din prezent pe calea catre proiectia viitorului dorit, au rezultat cateva realizari anul trecut, 2017, realizari pe care imi face placere sa le specific in randurile acestui blog.

Si asta pentru ca aceste realizari in 7 luni, s-au bazat pe actiuni inedite pentru mine, in care am pus determinare, perseverenta si calitate; si chiar daca determinarea importanta a venit din nevoia financiara, rezultatele au fost peste asteptari de insemnate.

„Quality means doing products, services, well, when no one is looking” Henry Ford

in the article: What means happiness to you?

Atunci cand a fost greu si parea ca nu ma pricep, m-a ajutat energia constienta si suplimentara pe care o adaugam prin respectul fata de o investitie care trebuia sa produca, fata de beneficiarii muncii mele, fata de bani; si m-a ajutat Natura, pe care o pretuiesc si o vad ca o reprezentare a energiei divine.

2IMG_1723A fost un test pentru mine, pe care recunosc, nu mi l-am dorit. Dar a fost un test inedit de iscusinta, forta fizica, organizare, viteza, atentie la detalii, pasiune pentru gust si originalitate, gasire solutii tehnice logice si creative care sa rezolve probleme cu costuri mici.

Acestea, combinate cu o buna relationare cu clientii, cu furnizorii de servicii online si cu gasirea mediilor eficiente de comunicare, sa duca la concluzia ca in 7 luni munca mea, timpul si energia alocate in aceasta directie, intr-un context mult mai amplu de activitati, si investitia financiara, sa fie rentabile. Pe langa rentabilitate, am avut satisfactia ca beneficiarii au fost multumiti, satisfactia sustenabilitatii si un Award important intr-un domeniu in care nu am avut experienta pana acum, cum este cel al turismului, accomodation.

Avand proprietatea de la Maracu 2 case vechi maramuresene de peste 120 ani

IMG_8825 - Copy

Reasamblate si amenajate cu responsabilitate fata de traditie si respect pentru confort, am decis anul trecut sa incerc sa le inchiriez

IMG_1373 2

Natura reprezinta cel mai important asset prin frumusete, bogatie, aer

2378973 Guests Review Awards 2017 BookingcomModul de prezentare online a proprietatii, mentinerea cu profesionalism a relatiei cu oaspetii in special pe Booking.com, au adus dupa 7 luni de parteneriat, o recunoastere importanta:Guest Review Awards 2017 on Booking.com

„Hospitality isn’t a job, it’s a vocation and we thought that deserved to be celebrated in a big way;

Guest Review Awards are for properties that give consistency, great #guestexperiences ” Booking.com

IMG_2291Natura in acest an, foarte darnica cu fructe de padure si in mod special cu prune batrane

IMG_2947IMG_2510Am cules cules fructe in fiecare zi timp de cateva saptamani

 

IMG_23312IMG_2926Am facut dulceata Naturala 100%, cu fruct 98%,  buna si sanatoasa, cateva sute de borcane

*Dulceata de prune batrane + Zahar brun + Menta, reteta proprie care, pe langa ca este buna si sanatoasa, are proprietati digestive, prin reglarea metabolismului

2IMG_25632image1 (9)Am hotarat sa vand dulceata, asa ca am prezentat-o in cateva locuri in Maramures si online, printr-un parteneriat cueMAG.ro

IMG_3014Pana la Craciun inclusiv, au fost vandute majoritatea borcanelor cu dulceata de fructe de padure si prune batrane

Thank YouVreau sa multumesc din nou tuturor celor care au fost oaspeti la TheOldHouses, tuturor celor care au acceptat Parteneriatele si tuturor celor care au cumparat dulceata;

Mai sunt cateva borcane de dulceata din prune batrane, zmeura, merisoare si am facut dulceata noua de potrocale bio; acestea pot fi cumparate pe eMAG.ro sau pe email: cherryed@andra-cretu.com

cherryed

IMG_1252 2IMG_1367 2IMG_1369

IMG_2099IMG_2097IMG_2108IMG_1905 fusionIMG_0104 22IMG_1725IMG_1716 2IMG_27972IMG_274822IMG_25542IMG_2541IMG_2393IMG_2515IMG_9002IMG_2508 (2)IMG_2992 

IMG_1532 view

posted under Hearty Concept, innovative concepts, projects, solutions, Maramures, Romania, MICE in Romania ( limba romana) | Comments Off on #LoveForNature? Responsabilitate? Sustenabilitate? Nevoie de bani? Toate la un loc!

#LoveForNature? Responsibility? Sustainability? Need of Money? All these together!

February2

the article in romanian

to see all the article in this blog, click Lifestyle in the main menu 

IMG_29922IMG_1269 2

Image-1Using all the actives from the present on the way towards the wanted future, last year 2017, have been resulted a few achievements, that I would like to specify in the rows of this blog.

And this is because these achievements in  7 months, had like base novel actions for me, with determination, perseverance and quality; and even if the important determination came from the financial needs, the results have been significant, over expectations.

„Quality means doing products, services, well, when no one is looking” Henry Ford

in the article: What means happiness to you?

Than when was difficult and appeared that I will be overcome, it helped me the conscious and additional energy that I’ve been added through the respect for an investment that was supposed to produce, for the beneficiaries of my work, for the money; and helped me a lot the Nature, that I cherish it and I see it like a representation of the divine energy.

2IMG_1723It was a test for me, that I admit, I didn’t want it. But was a novel test of skill, physical force, organization, speed, attention on the details, passion for taste and originality, finding technical, logical solutions that solve problems with low costs.

These, combining with a good relationship with customers, with online services providers and with finding the efficient communication environments, had to drive to the conclusion that, in 7 months, my work, time and energy allocated in this direction, into a more complex context of activities, to arrive to be with rentability. Besides rentability, I had the satisfaction that the beneficiaries liked their holiday, the satisfaction of the sustainability and an important Award, in a domain where I hadn’t experience till now, tourism, accommodation.

Having the property in Mara, with 2 old authentic houses from Maramures, having over 120 years

IMG_8825 - Copy

Reassembled and arranged with responsibility for tradition and respect for comfort, I decided to try to rent them

IMG_1373 2

The Nature represents the most important asset through beauty, wealth, air

2378973 Guests Review Awards 2017 Bookingcom

The way of online presentation of the property, keeping with professionalism the relation with the guests, especially on Booking.com, brought, after 7 months of partnership, an important recognition: Guest Review Awards 2017 on Booking.com

„Hospitality isn’t a job, it’s a vocation and we thought that deserved to be celebrated in a big way;

Guest Review Awards are for properties that give consistency, great #guestexperiences ” Booking.com

IMG_2291The Nature this year, very generous with wild forest fruits and especially with old plums

IMG_2947IMG_2510I’ve picked up fruits, every day during a few weeks

IMG_23312IMG_2926I made Confiture, 100% Natural, with 98% fruits, good, healthy, a few hundred jars

*The Confiture with old plums +Brown Sugar + Mint, a personal receipt that, besides is good and healthy, has digestive properties, through metabolism regulation

2IMG_25632image1 (9)I’ve decided to sell the Confiture, and I’ve presented in a few places in Maramures and online, through a partnership with eMAG.ro 

IMG_3014Till Christmas inclusive, the majority of the Confiture jars with forest fruits and old plums have been sold

Thank YouI want to thank again to all those that have been guests at TheOldHouses in Mara, to all those that have been accepted the Partnerships and to all those that have been bought the Confiture

There are a few more Confiture jars with old plums, raspberry, wild cranberry and I’ve made new Confiture with bio orange; all these can be bought on eMAG.ro or with an email: cherryed@andra-cretu.com 

 

cherryed

IMG_1252 2IMG_1367 2IMG_1369

IMG_2099IMG_2097IMG_2108IMG_1905 fusionIMG_0104 22IMG_1725IMG_17162IMG_27972IMG_274822IMG_25542IMG_2541IMG_2393IMG_2515IMG_9002IMG_2508 (2)IMG_2992 

IMG_1532 view

posted under Hearty Concept english, innovative concepts, projects, solutions, Maramures, Romania (english) | Comments Off on #LoveForNature? Responsibility? Sustainability? Need of Money? All these together!

Majestatea Sa, Regele Mihai I al Romaniei

December15

the article in english

Majestatii Sale, Regele Mihai I al Romaniei

Regele Mihai I

Majestate,

Dumnezeu sa va calauzeasca pe Calea Regilor, iar prin Lumina Eternitatii sa vegheati catre desteptarea acestei natiuni.

Sa ajungem sa vedem Valoarea, sa readucem Respectul in aceste timpuri in care, in loc de puteri cu vanitate, Lumea are nevoie parca mai mult ca oricand, de Leaderi cu Demnitate.

Fie ca aceasta ~Pagina de ganduri~ sa ramana deschisa catre Dumneavoastra,

Cu consideratie,

Andra Cretu

Prezentare Istoricaa Regelui Mihai I al Romaniei

180px-Mihai

Regele Mihai I, Regele Romaniei s-a nascut pe 25 Oct 1921 la Castel Peles din Sinaia

Mama: Principesa Helen a Greciei si Danemarcei

Tatal: Printul Carol II al Romaniei care a fost Rege al Romaniei in perioada 1930 – 1940

Bunicul: Regele Ferdinand I

Mihai I a fost Rege in perioadele 20 Iulie 1927 – 8 Iunie 1930 si 6 Septembrie 1940 – 30 Decembrie 1947

In perioada 1940 – 1947 s-a impotrivit tuturor fortelor politice si militare pe care le considera ca fiind neoportune intereselor poporului sau

In noiembrie 1947 a participat la casatoria verisoarei sale, viitoarea Regina Elisabeta II a Marii Britanii cu Printul Filip, de asemenea verisor dinspre mama, la Londra, unde a fost avertizat ca in tara i se pregateste o lovitura de stat

In Decembrie 1947, guvernul comunist il obliga sa abdice sub amenintarea uciderii a 1000 studenti aflati deja in inchisorile comuniste si este obligat sa intre in exil, cu proprietatile confiscate, cetatenia ridicata

220px-Actul_de_Abdicare_Mihai_I

In anul 1948, Regele Mihai I se casatoreste in Grecia, cu Printesa Anne de Bourbon – Parma si dupa cativa ani se stabileste in Switzerland unde aceasta ii este alaturi aproape 7 decenii

In timpul exilului, Mihai I a lucrat ca fermier, pilot, broker, antreprenor, a avut 5 copii iar Principesa Margareta a devenit Crown Princess Margareta

In timpul perioadei comuniste, Regele Mihai I nu a putut sa vina in Romania, a revenit dupa 1989 iar in 1997, presedintele Emil Constantinescu i a reacordat cetatenia si i a returnat proprietati care ii fusesera confiscate

Sursa de informatii: Wikipedia

Privilegiul de a-l intalni pe Regele Mihai I al Romaniei

La revenirea in tara, Regele Mihai I s-a adresat poporului sau:

” Chiar daca am fost departe de voi 45 de ani, nu v-am uitat niciodata si v-am iubit din toata inima”

Pentru ca printre principalele trasaturi ale Regelui Mihai I au fost Bunatatea si Demnitatea.

Iar atunci cand am avut privilegiul sa il intalnesc, pentru ca tatal meu s-a aflat printre initiatorii si organizatorii vizitei in Maramures a Regelui Mihai I, impreuna cu Printesa Anna, in anul 1997, am vazut aceste trasaturi.

Regele Mihai si Regina Ana

Apoi, dupa 16 ani, in anul 2012, am avut privilegiul sa particip la Garden Party ul oferit pentru Ziua Monarhiei, la Palatul Elisabeta din Bucuresti. Si atunci, intr-o atmosfera de decenta, aerul royal oferea parca speranta pentru aprecierea calitatii si a valorii, repere pe care le-am cautat si de care cred ca avem nevoie pentru a evolua ca natie.

Vreau sa adaug acest articol, celui pe care l-am scris in Noiembrie 2016 ~Pentru atentie acordata nazuintelor~ in care spuneam:

~Cred ca pentru toate schimbarile pe care ni le dorim de la aceste vremuri, in aceste timpuri, este nevoie de schimbarea nepasarii, a lipsei de respect, a lipsei aplecarii cu atentie asupra dorintelor, nazuintelor, incercarilor de a face sa se intample lucruri bune. Incepand cu realizari marunte dar care pot sa aiba o insemnatate deosebita daca o intelegem, si pana la realizari care ajung sa faca diferente, pentru o lume mai buna.~

Cateva ganduri prin prisma experientelor mele si a ceea ce am inteles in aceste zile

*In aceste zile, Romania este in doliu national dar nu cred ca cineva se astepta sa fie atata lume care si prezinte omagii la Palatul Regal din Bucuresti, in toate locurile in care Regele Mihai I a fost comemorat si in toata mass media. Aceasta mobilizare a romailor in aceste zile, este posibil ca pe langa faptul ca transmite un mesaj colectiv de respect si regret, este posibil sa aduca romanilor, o iertare colectiva.

*Atunci cand oamenii si lucrurile pe care le realizeaza sunt Priceless, DAR sunt pozitionate fortat la nivele mult sub nivelul lor ca valoare, caile de urcare catre nivelele corespunzatoare sunt foarte putine. Acestea depind de atitudinea personala DAR cel mai mult, depind de empatia si sprijinul oamenilor potriviti, care pot sa genereze o schimbare. 

Regele Mihai IIMG_2009IMG_2006

 

IMG_2007

 

 

 

Princess_Helen_of_Greece_and_her_sonmasinile Regelui

King_Michael_I_and_Queen_Anne_of_Romania

Regele Mihai si Margareta

Castelul Peles

posted under moments, Uncategorized | Comments Off on Majestatea Sa, Regele Mihai I al Romaniei
« Older Entries
 • Log in