How to make a burned light bulb to light again?

December30

the article in romanian

Using a few super ingredients: Sustainability, Hope, Creativity, Idea Genesis

VID_20190105_023158_Moment

The example, representing this experience, has an important advantage because, it’s about Christmas, with all its magical energy, these days full of meanings, sentiments and gifts can fill our lives with.

But, I think that we can make concrete anytime these kind of magical results, whether it’s about time spent with the children, whether it’s about business solutions for miscellaneous problems or for situations that are not evolving, whether it’s about solutions for macroeconomical and social challenges. Through concentration on the results that we want, sustainable thinking and through soul involvement in what we do.

The initial question was:

How to give simply, Christmas Magical Value to the Sustainability notion?

I found the answer Looking around, Thinking Sustainable, Feeling the Christmas Energy.

A light bulb is burned! If it’s turned, looks like a Christmas globe! And painted, it really can become a Christmas globe!

I asked my daughter to draw this idea and a cool painting came out, that I called: The Conceptualization of a Sustainable Idea

IMG_20181118_143441 (3)

When I saw the drawing, I said, this certainly can become a super gift, and I transformed it in many Greeting Cards!!!

image4 (2)

Magic Light that makes a burned light bulb, to light again

VID_20190105_023221_Moment

 

posted under moments | Comments Off on How to make a burned light bulb to light again?

Cum poti sa faci un bec ars sa lumineze din nou?

December30

the article in English

Folosind cateva ingrediente teribile: Sustenabilitate, Speranta, Creativitate, Geneza de Idei

VID_20190105_023158_MomentExemplul, reprezentand aceasta experienta, are un avantaj important deoarece, este vorba despre Craciun, cu toata energia magica cu care aceste zile pline de intelesuri,  sentimente si cadouri pot sa ne umple viata.

Dar, cred ca putem sa concretizam oricand astfel de rezultate magice, fie ca este vorba despre timp petrecut cu copiii, fie ca este vorba despre solutii de business pentru diverse probleme sau pentru situatii care nu evolueaza, fie ca este vorba despre solutii la challengeuri macroeconomice si sociale.

Prin concentrare pe rezultatele pe care le dorim, gandire sustenabila si prin implicarea cu suflet in ceea ce facem.

Intrebarea initiala a fost:

Cum sa dau simplu, Valoare Magica de Craciun, notiunii de Sustenabilitate?

Am gasit raspunsul Privind in jur, Gandind Sustenabil, Simtind Energia Craciunului.

Un bec se arde! Daca e intors  invers arata ca un glob de Craciun! Iar pictat, chiar poate sa devina un glob de Craciun!

Am rugat-o pe fiica mea sa deseneze aceasta idee si a iesit un desen cool pe care l-am numit: Conceptualizarea unei Idei de Sustenabilitate

IMG_20181118_143441 (3)

Cand am vazut desenul, am zis ca acesta, cu siguranta, poate sa devina un super cadou, asa ca l-am transformat in mai multe felicitari!!!

image4 (2)

Lumina Magica care face ca un bec ars sa lumineze

 

VID_20190105_023221_Moment

 

posted under moments | Comments Off on Cum poti sa faci un bec ars sa lumineze din nou?

Majestatea Sa, Regele Mihai I al Romaniei

December15

the article in english

Majestatii Sale, Regele Mihai I al Romaniei

Regele Mihai I

Majestate,

Dumnezeu sa va calauzeasca pe Calea Regilor, iar prin Lumina Eternitatii sa vegheati catre desteptarea acestei natiuni.

Sa ajungem sa vedem Valoarea, sa readucem Respectul in aceste timpuri in care, in loc de puteri cu vanitate, Lumea are nevoie parca mai mult ca oricand, de Leaderi cu Demnitate.

Fie ca aceasta ~Pagina de ganduri~ sa ramana deschisa catre Dumneavoastra,

Cu consideratie,

Andra Cretu

Prezentare Istoricaa Regelui Mihai I al Romaniei

180px-Mihai

Regele Mihai I, Regele Romaniei s-a nascut pe 25 Oct 1921 la Castel Peles din Sinaia

Mama: Principesa Helen a Greciei si Danemarcei

Tatal: Printul Carol II al Romaniei care a fost Rege al Romaniei in perioada 1930 – 1940

Bunicul: Regele Ferdinand I

Mihai I a fost Rege in perioadele 20 Iulie 1927 – 8 Iunie 1930 si 6 Septembrie 1940 – 30 Decembrie 1947

In perioada 1940 – 1947 s-a impotrivit tuturor fortelor politice si militare pe care le considera ca fiind neoportune intereselor poporului sau

In noiembrie 1947 a participat la casatoria verisoarei sale, viitoarea Regina Elisabeta II a Marii Britanii cu Printul Filip, de asemenea verisor dinspre mama, la Londra, unde a fost avertizat ca in tara i se pregateste o lovitura de stat

In Decembrie 1947, guvernul comunist il obliga sa abdice sub amenintarea uciderii a 1000 studenti aflati deja in inchisorile comuniste si este obligat sa intre in exil, cu proprietatile confiscate, cetatenia ridicata

220px-Actul_de_Abdicare_Mihai_I

In anul 1948, Regele Mihai I se casatoreste in Grecia, cu Printesa Anne de Bourbon – Parma si dupa cativa ani se stabileste in Switzerland unde aceasta ii este alaturi aproape 7 decenii

In timpul exilului, Mihai I a lucrat ca fermier, pilot, broker, antreprenor, a avut 5 copii iar Principesa Margareta a devenit Crown Princess Margareta

In timpul perioadei comuniste, Regele Mihai I nu a putut sa vina in Romania, a revenit dupa 1989 iar in 1997, presedintele Emil Constantinescu i a reacordat cetatenia si i a returnat proprietati care ii fusesera confiscate

Sursa de informatii: Wikipedia

Privilegiul de a-l intalni pe Regele Mihai I al Romaniei

La revenirea in tara, Regele Mihai I s-a adresat poporului sau:

” Chiar daca am fost departe de voi 45 de ani, nu v-am uitat niciodata si v-am iubit din toata inima”

Pentru ca printre principalele trasaturi ale Regelui Mihai I au fost Bunatatea si Demnitatea.

Iar atunci cand am avut privilegiul sa il intalnesc, pentru ca tatal meu s-a aflat printre initiatorii si organizatorii vizitei in Maramures a Regelui Mihai I, impreuna cu Printesa Anna, in anul 1997, am vazut aceste trasaturi.

Regele Mihai si Regina Ana

Apoi, dupa 16 ani, in anul 2012, am avut privilegiul sa particip la Garden Party ul oferit pentru Ziua Monarhiei, la Palatul Elisabeta din Bucuresti. Si atunci, intr-o atmosfera de decenta, aerul royal oferea parca speranta pentru aprecierea calitatii si a valorii, repere pe care le-am cautat si de care cred ca avem nevoie pentru a evolua ca natie.

Vreau sa adaug acest articol, celui pe care l-am scris in Noiembrie 2016 ~Pentru atentie acordata nazuintelor~ in care spuneam:

~Cred ca pentru toate schimbarile pe care ni le dorim de la aceste vremuri, in aceste timpuri, este nevoie de schimbarea nepasarii, a lipsei de respect, a lipsei aplecarii cu atentie asupra dorintelor, nazuintelor, incercarilor de a face sa se intample lucruri bune. Incepand cu realizari marunte dar care pot sa aiba o insemnatate deosebita daca o intelegem, si pana la realizari care ajung sa faca diferente, pentru o lume mai buna.~

Cateva ganduri prin prisma experientelor mele si a ceea ce am inteles in aceste zile

*In aceste zile, Romania este in doliu national dar nu cred ca cineva se astepta sa fie atata lume care si prezinte omagii la Palatul Regal din Bucuresti, in toate locurile in care Regele Mihai I a fost comemorat si in toata mass media. Aceasta mobilizare a romailor in aceste zile, este posibil ca pe langa faptul ca transmite un mesaj colectiv de respect si regret, este posibil sa aduca romanilor, o iertare colectiva.

*Atunci cand oamenii si lucrurile pe care le realizeaza sunt Priceless, DAR sunt pozitionate fortat la nivele mult sub nivelul lor ca valoare, caile de urcare catre nivelele corespunzatoare sunt foarte putine. Acestea depind de atitudinea personala DAR cel mai mult, depind de empatia si sprijinul oamenilor potriviti, care pot sa genereze o schimbare. 

Regele Mihai IIMG_2009IMG_2006

 

IMG_2007

 

 

 

Princess_Helen_of_Greece_and_her_sonmasinile Regelui

King_Michael_I_and_Queen_Anne_of_Romania

Regele Mihai si Margareta

Castelul Peles

posted under moments, Uncategorized | Comments Off on Majestatea Sa, Regele Mihai I al Romaniei

His Majesty, Mihai I King of Romania

December15

the article in romanian language

His Majesty, Mihai I King of Romania

Regele Mihai I

Your Majesty,

God to guide you on the Way of Kings, and through the Light of Eternity, to watch for the awaking of this nation.

To arrive to see the Value, to bring back the Respect, in these times when, besides the powers with vanity, The World needs, more than ever, Leaders with Dignity.

May this ~Page with thoughts~ to remain open to Your Majesty,

With consideration,

Andra Cretu

Historical Presentation of Mihai I King of Romania

180px-Mihai

Mihai I King of Romania, was born on 25 Oct 1921 at Peles Castel in Sinaia

Mother: Princess Helen of Greece and Danmark

Father: Prince Carol II of Romania how was King of Romania between 1930-1940

Grandfather: King Ferdinand I of Romania

Mihai I was King between 20 July 1927-8 June 1930 and 6 September 1940-30 December 1947

Between 1940-1947, he resisted against the political and military forced that he considered unopportuned to the interests of his people

In November 1947 he participated at the wedding of his cousin, the future Queen Elizabeth II of the UK and Prince Philip, his cousin from his mother site, in London, where, he was warned about a potential coup d’etat

In December 1947, the communist government forced Mihai I King of Romania to abdicate under the threat of killing 1000 students that were in prison and to enter in exile with properties confiscated, citizenship stripped

In 1948, Mihai I King of Romania, married in Greece with the Princess Anne de Bourbon-Parma and after a few years, they settled in Switzerland, where she staid close to him almost 7 decades

220px-Actul_de_Abdicare_Mihai_I

During the exile, Mihai I worked like farmer, pilot, broker, entrepreneur, has 5 children and Princess Margareta became Crown Princess Margareta

During the communist period, Mihai I King of Romania couldn’t come in Romania, he came after 1989 and in 199, President Emil Constantinescu accorded him citizenship and gave the accord to return him properties that have been confiscated

The source of information Wikipedia

The privilege of meeting Mihai I King of Romania 

When he return in Romania, Mihai I addressed to his people:

” Even if I’ve been far away from you 45 years, I never forget you and I loved you from all my heart”

Because between the most important gifts of Mihai I King of Romania were Kindness and Dignity.

And when I had the privilege to meet him, because my father was between those how were initiators and organizers of the visit in Maramures of Mihai I King of Romania, together with Princess Anna, in 1997, I saw his Kindness and Dignity.

In 2012, I had the privilege to participate at the Garden Party ul offered for the Monarchy Day, at the Palace Elizabeth in Bucharest. And than, in a very decent atmosphere, the royal air seems to offer the hope for the quality life and value appreciation, landscapes that we searched and that, I think, we need, in order to evolve like nation.

Regele Mihai si Regina Ana

I would like to add this article, to that one that I’ve written in November 2016 ~For attention to the aspirations, hopes, willings~ where I said:

~I think for all the changes we would like to happen in these times, need to change indifference, the lack of respect, lack of approaching, with attention, on the desires, aspirations, on the tries to make good things to happen. Starting with small achievements that may have a special importance, if we understand it, and till achievements that can make a difference, for a better world~

A few thoughts through the prism of my experiences and of what I’ve understood these days

*These days, Romania is in national mourning but I think, people that went at the Regal Palace in Bucharest to present the respect, everywhere Mihai I King of Romania have been commemorated and in all mass media, have been over expected. This mobilization of romanian people on these days, possible that, besides is transmitting a collective message of respect and regrets, is possible to bring to romanian people, a collective forgiveness. 

*Than when people and things that they are making are Priceless, BUT are forced to be positioned at levels much more under their value level, the ways of ascending towards appropriate levels, are very a few. These ways, depend on the personal attitude BUT most of all, depend on the empathy and support of the fitted people, that are able to generate a change. 

Regele Mihai IIMG_2009IMG_2006

 

IMG_2007

 

 

 

Princess_Helen_of_Greece_and_her_sonmasinile Regelui

King_Michael_I_and_Queen_Anne_of_Romania

Regele Mihai si Margareta

Castelul Peles

posted under moments | Comments Off on His Majesty, Mihai I King of Romania

For attention to the aspirations, hopes, willings

November1

Published on 1 November 2016

All the articles in Lifestyle on the Main Menu

the article in romanian

lights-google

I’m dedicating these rows in the memory of the people I’ve known and those whom I have not known, that, with  the behavior, attitude, attention for those around them, through determination, have been followed, with as much as wisdom they could, what they have understood from the designation they have in this life.

Among these people are a few friends, my grandparents, my father…

I think for all the changes we would like to happen in these times, need to change indifference, the lack of respect, lack of approaching, with attention, on the desires, aspirations, on the tries to make good things to happen. Starting with small achievements that may have a special importance, if we understand it, and till achievements that can make a difference, for a better world….

nature pinterest2Then, when these people leave this life, we remember them some time, then we arrive to forget. And with such an attitude, it’s hard to find your purpose in life and to follow it; even arrive to cannot find time to look for it; arriving with frustrations and envies, that load and that not let constructive relationships to be built.

henryford-google-5 In the past, with all the difficulties, the world was more attentive and appreciative; people were trying to “leave something behind”, an attitude that, the next generation, more educated in this way, has been respected. At that times, it has been building on valuable aspirations, innovative ideas, inventions.

paris-concert-david-guetta-euro-2016

I think now, more than ever, it needs attention, consideration, open for creating chances, because,

~ To act for a better world ~ even ~ ~ save the world~ have never been more real, closer to the need for action and further to be utopian

img_9462 I dedicate these rows and to #Colectiv,  for those who left and those who stayed and those who understood something of this tragic event.

For me, there were moments of suffering for everything that happens in those days. But just suffering, does not help, just words, just to feel what was wrong and what need to happen to save them, not helped. It may have helped if there could existed listening, the empathy; and these have been increasing my suffering.

This summer, after many years, I was for three days in Vama Veche. Maybe because for many from #Colectiv,  I was like at their home there, were a few moments that were like important things have been written for the future, together with those written today …

img_9455

img_9482img_9485img_9492

 

posted under moments | Comments Off on For attention to the aspirations, hopes, willings

Pentru atentie acordata nazuintelor

November1

Publicat 1 November 2016

Toate articolele din blog in Lifestyle in pagina principala

articolul in engleza 

lights-googleDedic aceste randuri in memoria oamenilor pe care i-am cunoscut si a celor pe care nu i-am cunoscut, care prin comportament, atitudine, atentie oferita celor din jurul lor, prin determinare, au urmat, cu cata intelepciune au putut, ceea ce au inteles din menirea pe care o au in aceasta viata.

Printre acesti oameni se afla cativa prieteni, bunicii, tata…

Cred ca pentru toate schimbarile pe care ni le dorim de la aceste vremuri, in aceste timpuri, este nevoie de schimbarea nepasarii, a lipsei de respect, a lipsei aplecarii cu atentie asupra dorintelor, nazuintelor, incercarilor de a face sa se intample lucruri bune. Incepand cu realizari marunte dar care pot sa aiba o insemnatate deosebita daca o intelegem, si pana la realizari care ajung sa faca diferente, pentru o lume mai buna.

nature pinterest2Apoi, dupa ce acesti oameni pleaca din aceasta viata, ne amintim catva timp de ei, apoi uitam. Iar cu o astfel de atitudine, e greu sa iti gasesti rostul in viata si sa il urmezi; chiar nu ai timp sa il cauti; ajungi sa ai frustrari, invidii, care incarca si care nu lasa sa se construiasca relatii, la randul lor constructive.

henryford-google-5In trecut, cu toate greutatile, lumea era mai atenta si mai apreciativa; oamenii se straduiau „sa lase ceva in urma lor” si acest lucru ajungea sa fie respectat macar de generatiile urmatoare, care erau educate si in acest sens. Atunci, se construia pe nazuinte valoroase, idei inovative, inventii.

paris-concert-david-guetta-euro-2016Cred ca acum, mai mult ca oricand, este nevoie de atentie, luare in considerare, creare de sanse, pentru ca,

~a actiona pentru o lume mai buna~, chiar ~ salvarea lumii~ nu au fost nicicand mai reale, mai aproape de nevoia de actiune si mai departe de a fi utopice

img_9462Dedic aceste randuri si pentru #Colectiv, pentru cei care au plecat si pentru cei care au ramas, si celor care au inteles ceva din acest tragic eveniment.

Pentru mine au fost momente de suferinta pentru tot ce se intampla in acele zile. Dar, doar suferinta nu ajuta, doar cuvintele, doar  sa simti de ce nu era bine si  cum ar fi trebuit sa se intample salvarea lor, nu ajuta. Ar fi ajutat poate, daca ar fi existat ascultare, empatie si acest lucru imi accentua suferinta.

In aceasta vara, dupa multi ani, am ajuns trei zile in Vama VechePoate pentru ca pentru multi din #Colectiv eram la ei acasa, au fost cateva momente in care parca se scriau randuri pentru viitor impreuna cu cele de astazi…

img_9455

img_9482img_9485 img_9492

 

 

posted under moments | Comments Off on Pentru atentie acordata nazuintelor
  • Log in